Kogudus

Kalle Kõiv

foto: Jaak Kadarik

Juuru kirikus on armulauaga peajumalateenistus igal pühapäeval kell 11.00.

Kogudust juhib alates 2014. a. suvest õpetaja Kalle Kõiv, kes peab jumalateenistusi, toimetab ristimisi, leeritamisi, laulatusi ja matusetalitusi; võtab vastu erapihti ja koordineerib koguduse erinevaid töövaldkondi.

Igal laupäeval on laubaõhta ehk pühapäevaks valmistumise palvus kirikus kell 18.00. Vastutav vend: Kristjan Paju.

Koguduse liikmeks astutakse ristimise läbi, täiskasvanu puhul kaasneb sellega leeriõnnistamine, millele eelneb leerikool. Leerikursusedtoimuvad aasta läbi kokkuleppel koguduse õpetajaga. Õpitakse ristiusu põhitõdesid, tutvutakse jumalateenistuse korra ja koguduse igapäevaeluga, üheskoos püütakse leida rada evangeeliumi tuuma – Jeesuse Kristuse (“MINA OLEN”) manifestatsioonini läbi palve, pühakirja ja sakramentide. Õpetusliku kõrval on sama oluline koguduse juures tehtav vabatahtlik armastustöö – see ehitab sisemist inimest ja kõrvaldab välise. Kõige olulisem on tahta käia Jumala rada, selle manifestatsiooniks on ristimisel ja leeriõnnistamisel südamest antav “JAH!”. 

EELK kogudused on mittetulundusühingud, seega koguduse põhisissetuleku moodutavad annetused (liikmeannetused, annetused ametitalitustelt, sihtannetused, annetused jumalateenistustel), mida on võimalik teha koguduse kantseleis, kirikus või arveldusarvetele
SEB: EE311010220007994015 või SWEDBANK: EE162200221060935648.