Surnuaiapüha Juurus

KALMISTUPÜHA JUURU KALMISTUTEL

pühapäeval, 12. JUULIL 2020

kell 11 – armulauaga jumalateenitus Juuru luteriusu kalmistul
kell 13 – palvus Juuru õigeusukalmistul

Sõnas ja palves teenib:
Kalle Kõiv, EELK Juuru Mihkli koguduse õpetaja

Head Jüri Bärgi sõbrad ja tema mälestuse austajad

Tänavu, 16. juulil möödub 80 aastat meie koguduse õpetaja Jüri Bärgi sünnist. Kutsume üles annetama Jüri Bärgi mälestuspingi heaks, mis avatakse 12. juulil 2020.a kl. 16.30 Juuru kirikuaias. Mälestuspingi maksumuseks kujuneb 400 € või veidi enam. Annetuste ülejäänud osa, pärast pingi hinna tasumist läheb pastoraadi renoveerimise heaks. Jüri Bärg oli pastoraadi renoveerimise algataja mitte ainult sõnade, vaid ka tegudega.

Annetused palume kanda EELK Juuru Mihkli Koguduse arvelduskontole: SEB – EE311010220007994015 või Swedbank –  EE162200221060935648.
Selgitus: annetus Jüri Bärgi mälestuspingi heaks.

EELK Juuru Mihkli koguduse juhatus

Karjasekiri

Kallid õed ja vennad Kristuses!

Saabuval pühapäeval tähistab kristlik kirik oma sünnipäeva! Nelipühil laskus Püha Vaim maa peale, et kõik inimesed, maailma äärteni, sellest osa saaksid. Püha Vaimu läbi saab inimene olla üks Jumalaga. Nii nagu Jeesuski oli üks Jumalaga. Ühtne osadus Loojaga teeb inimesest kaaslooja. Inimese, kes on kaasatud Jumala plaanidesse, neid mõistes, aktsepteerides ja teostades.

Püha Vaim annab meie hingele rahu ja kindluse – kõik, mis on, on Jumala kätes, Jumala kontrolli all. Midagi siin ilmas ei toimu Jumalale teadmata ega vastu Tema tahtmist.

Covid-19 viirushaigus koos oma leviku ja traagikaga on samuti Jumalale teada. Püha Vaimu abil saavad mõista ka inimesed selle uue viiruse sündimise põhjust, olemust ja tagajärgi. Maailm pandi justkui paariks kuuks seisma. Keegi ei osanud seda ette näha. Eks ole seegi järjekordseks tunnistuseks, et kõik on Jumala kätes, nii kord, kui kaos.

Ükskõik, kui palju vigu inimkond siin ajalikus elus korda ka ei saadaks, on Looja Jumal ikka halastav ja armuline. Armastava Taevase Isana juhib Ta meid kannatuste orust välja. Piitsale järgneb präänik, õppetunnile meie vaimne areng. Tugevneb soov ja tahe olla Jumalaga ühes paadis. Elada Tema tahtmise järgi.

10. maist alates on Eestimaa kirikute uksed taas avatud. Jumalateenistused toimuvad tavapärastel aegadel. Juuru Mihkli kirikus, igal pühapäeval, kell 11.00.

31. mail ootame kõiki õdesid ja vendi Nelipüha teenistusele, kell 11.00 Juurus ja kell 14.00 Vahastus.

Saame üle pika aja kokku, tunnetame Püha Vaimu väge, mis liidab meid ühtseks osaduseks, õdedeks ja vendadeks Kristuses, tõelisteks Jumala lasteks. Palume Loojalt üheskoos taevast tarkust ja kõigutamatut südame rahu, millele toetudes on võimalik ka kõige hullemast kriisist võitjana välja tulla.

See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand!

Sk 4:6

Ühtlasi on rõõm teatada, et nädal hiljem, 7. juunil, kell 11.00 Kolmainupüha jumalateenistusel ordineeritakse Juuru Mihkli koguduse diakoniks kallis vend Kristjan Paju. Tulge, et olla tunnistajaks väga olulisele sündmusele koguduse ajaloos! Kaasa teenivad EELK peapiiskop Urmas Viilma, Ida-Harju praostkonna abipraost Tauno Kibur, sotsiaalministeeriumi peakaplan Ove Sander jt.


Peatse kohtumiseni!
Rohket Jumala õnnistust soovides,
Kalle Kõiv


EELK Juuru Mihkli koguduse karjane 24.05.2020.a.