Märtsi kuukava

Karjasekiri seoses eriolukorraga 

Kallid õed ja vennad Kristuses!

Vastavalt EELK peapiiskop Urmas Viilma korraldustele 13. märtsil (seoses koroonaviiruse levikuga), korraldatakse ümber ka jumalateenistuslik tegevus Juuru Mihkli kirikus.

Kuni märtsi lõpuni (esialgu) ei toimu jumalateenistusi, piiblitunde, palvetunde, leeritunde ega ka laulukoori proove. Igasugused kogunemised, eriti eakamate inimeste osavõtul, on mittesoovituslikud. 

Pihtimiseks, eestpalveteks, armulauast osasaamiseks palume pöörduda otse koguduse vaimuliku Kalle Kõiv’u poole (tel. 50 123 25). Koguduse liikme ja vaimuliku kohtumised võivad toimuda nii pastoraadis, kui ka koguduse liikme kodus.

Kirik on avatud palvetamiseks laupäeviti 18.00 – 18.30 (laubaõhta palvus) ja talvekirik (pastoraadis) pühapäeviti 11.00 – 12.30 (palvus koos pühakirja lugemistega). 

Koguduse liikmetel (eriti riskigruppi kuuluvatel liikmetel) soovitame püsida kodus, kuulata aktiivselt Pereraadiot või Raadio 7-t  ning jälgida suuremate koguduste jumalateenistusi läbi interneti:

Tallinna Toomikirik – https://youtu.be/iRJsJeE5EsU

Tallinna Viimsi kogudus – https://www.facebook.com/ViimsiKirik/

Tallinna Nõmme Rahu – https://nommerahu.ee/

Tartu Pauluse – http://tartupauluse.ee/kogudus/teenistused/salvestised

Kutsume kõiki oma kodudes palvetama viiruse tõttu hukkunud inimeste hingede ja haigestunute pärast; paluda õnnistust arstidele ja meditsiinipersonalile, kes haigeid ravivad ja nende eest hoolitsevad; kõigi ametnike ja otsustajate pärast, et Jumal annaks kannatlikku ja tasakaalukat tarka meelt õigete sammude astumiseks ja otsuste langetamiseks; hingerahu ja meelekindluse pärast kõigile inimestele; kogu tekkinud eriolukorra lahenemise pärast Eestis ja kogu maailmas; et Issand Kristus hinge ja ihu arstina oleks ise kõiki tervendamas ja õnnistamas.

Rahu ja õnnistussooviga

Kalle Kõiv

Juuru Mihkli koguduse karjane

Urmas Viilma: muudame tuludeklaratsiooni heategude deklaratsiooniks

Peapiiskop Urmas Viilma kutsub üles kõiki, kellel on võimalus tulumaks tagasi saada, muutma oma tuludeklaratsiooni annetuste kaudu heategude deklaratsiooniks.

Juuru Mihkli kogudus on on täitnud EMTA küsimustiku ning on kantud nende ühingute nimekirja, millele on võimalik tuludeklaratsiooni tehes annetust teha.

Loe täpsemalt peapiiskop Urmas Viilma arvamusartiklist ERR portaalis https://www.err.ee/1034575/urmas-viilma-muudame-tuludeklaratsiooni-heategude-deklaratsiooniks