Juuru kirik
Kogudus

Kiriku teeb “KIRIKUKS” mitte hoone, vaid inimesed
– nood, kes otsivad Jumala riiki ja tulevad selles osaduses kokku.

Jumalateenistused
Jumalateenistused

Igal pühapäeval kell 11:00

Igal pühapäeval kell 11:00

Igal pühapäeval kell 11:00

Ametitalitused
Ristimine
Leerikool
Laulatus
Matus