Vaimulik

Kogudust juhib alates 2014. aasta suvest õpetaja Kalle Kõiv, kes peab jumalateenistusi, toimetab ristimisi, leeritamisi, laulatusi ja matusetalitusi, võtab vastu erapihti ja koordineerib koguduse erinevaid töövaldkondi.

Koguduse õpetajat abistab 2020. aasta suvest diakon Kristjan Paju.

KALLE KÕIV

Kontakt: tel. 372 501 2325, e-post: kalle.koiv@eelk.ee

EELK vaimulike leksikon: Kalle Kõiv

KRISTJAN PAJU

Kontakt: tel. 372 53 838 524, e-post: pajukristjan82@gmail.com