Koor

Juuru Miikaeli koori juhatab Mari Põld, koorivanem on Kaja Jalukse-Järvik. Koor on koguduse juures tegutsenud juba 1846. aastast. Selle asutajaks oli tollane pastor J. G. Berg, kes lauljad leeritüdrukute hulgast selgemate häälte järgi välja valis.

Koorilauljate arv on vastavalt koguduse suurusele muutunud. Hetkel laulab kooris üle kümne laulja ja lauldakse neljahäälselt. Koor teenib kaasa peamiselt suurematel pühadel, külastab kohalikke hooldekodusid ja võtab osa vaimulikest laulupäevadest. 

Uued lauljad on alati oodatud liituma kooriga!

Selleks võtke ühendust koorijuhi (mari.pold@mail.ee) või koorivanemaga (kaja.jaluksejarvik@gmail.com).

Miikaeli koor laulmas nelipühadel
foto: Jaak Kadarik