Koguduse töö

JUMALATEENISTUS

Jumalateenistus toimub igal pühapäeval algusega kell 11.00 Juuru Mihkli kirikus (jaanuarist märtsini talvekirikus pastoraadis, Side tn 2). Pühapäev on Kristuse ülestõusmise päev, nõnda tullakse kohtuma Ülestõusnuga pihi, Jumala Sõna, palve ja sakramentide vahendusel.

Oodatud on eestpalvesoovid ja lähedaste mälestamine (pöördudes õpetaja poole, kodulehe kaudu või pannes kirikus eestpalvekasti). Kirikupühadel teenib kaasa Miikaeli koor.

Läbiviijad: õpetaja Kalle Kõiv, diakon Kristjan Paju

Armulaud jumalateenistusel. Foto: Jaak Kadarik

LAUBAÕHTA PALVUS

Laubaõhta palvus koos Taize lauludega toimub igal laupäeval kell 18.00 Juuru Mihkli kirikus.

Semiitliku arusaama järgi algab ööpäev päikeseloojanguga: “sai õhtu ja sai hommik…” Piibli loomislugudes. Laupäevaõhtune palvus koos kirikukellade löömisega “lööb pühapäeva sisse”. Nõnda on see palvus valmistumine pühapäevaseks Jumalaga kohtumiseks. Lauba-õhtal ja igal muul ajal on võimalus Jumala ette kummarduda…

Läbiviija: diakon Kristjan Paju

PÜHAPÄEVAKOOL

Pühapäevakooli tunnid toimuvad novembrist maikuuni kuu 3. pühapäeval kogudusemajas (Tallinna mnt 24) algusega kell 11.00.

Mis teeme? Õpime piiblilugusid, laulame, joonistame, meisterdame, mängime ja teeme palju muud põnevat.

Läbiviijad: Helle Anderson, Kalev Kask, Lilian Paju

LEERIKOOL

Leerikooli tunnid toimuvad oktoobrist detsembrini (sügisleer) ja märtsist maini (kevadleer) igal pühapäeval pärast jumalateenistust kogudusemajas (Tallinna mnt 24).

Leer on koolitus, mis eelneb leeriõnnistamisele. Leeriõnnistamine ehk konfirmatsioon on ristimise kinnitamine (ehk Vaimu pitser – Johannese evangeeliumi 3, 5 järgi ütleb Jeesus: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki.”). Ühtse püha Kiriku liikmeks saadakse ristimise sakramendi kaudu; täiskasvanu puhul kaasneb sellega leeriõnnistamine. Leerikooli võib läbida igaüks, kel vanust 15 aastat (vanemate eestkostel) ja enam ning huvi kõige kiriku- ja usuga seonduva vastu. Õpitakse ristiusu põhitõdesid (Piibel, Katekismus), tutvutakse jumalateenistuse korra ja koguduse igapäevaeluga. Leerikursus on ettevalmistuseks, et ristimisel ja leeriõnnistamisel öeldav “Jah!” Jumalale kinnitaks ja hoiaks meid Jumala armus.

Läbiviijad: õpetaja Kalle Kõiv, diakon Kristjan Paju

Kevadleer 2020. Foto: Jaak Kadarik

PIIBLITUNNID

Piiblitunde peetakse oktoobrist maikuuni kuu 3. kolmapäeval kl 17.00 Juuru raamatukogus ja kuu 3. neljapäeval Kaiu raamatukogus

Piiblitundides püütakse mõista ja taibata neid aardeid, mida pühakirja on aastasadadega salvestatud. Piibel on raamat Inimesest (suure tähega), tema arenguloost, tema küsimustest ja vastustest nendele – seega ka sissejuhatav lugu igast ühest meist. Piibli- ja palvetunnid on kihelkondlik osaduskond, kandes nõnda koguduse vaimsust.

Läbiviija: õpetaja Kalle Kõiv.

PALVEOSADUS

Koguduse palveosadus toimub iga kuu 1. ja 3. kolmapäeval Juuru kogudusemajas.

Palveosadus Tuhala kogudusega toimub iga kuu 2. neljapäeval kell 19.00 Juuru kogudusemajas (Tallinna mnt. 24) ja 4. neljapäeval kell 19.00 Oru mõisas. Jälgi kuukava!

Läbiviijad: õpetajad Kalle Kõiv ja Tauno Kibur.