Juhatus, nõukogu ja kaastöötajad

Koguduse juhatus valitseb koguduse vara üle, korraldab majandustegevust ja viib ellu koguduse nõukogu otsuseid. 2021. aastast kuuluvad juhatusse: esimees Virge Kadarik ja aseesimees Kalev Kask ning liikmed Rein Haggi, Kaja Jalukse-JärvikJaak Kadarik, Heiki Tali ning ameti järgi koguduse vaimulik.

Kontaktid:

Virge Kadarik (Juuru), juhatuse esimees
Tel. 56 66o 100, e-post: virge@colleduc.ee

Kalev Kask (Juuru), juhatuse aseesimees
Tel. 53 328 638, e-post: kalev.kask.89@gmail.com

Koguduse esindusorgan on nõukogu, mille kohuseks on olla toeks koguduse vaimulikule koguduse usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel ning edendada koguduse tegevust. Koguduse nõukokku kuuluvad 2021. aastast:

Kristi Allikvee, Helle Anderson, Eve Haggi, Lea Jalukse, Rivo Jundas, Esta Jõeste, Virge Kadarik, Kalev Kask, Henrik Normann, Kaupo Pent, Joel-Siimo Põld, Tiia-Helle Schmitte, Rait Talvoja, Kaido Täpsi ja ameti järgi koguduse vaimulik.

Koguduse majandustegevust, raamatupidamist, kassat ja varasid revideerib kolmest liikmest koosnev revisjonikomisjon, kuhu kuuluvad 2021. aastast Rait Talvoja (esimees), Bivian Rahumägi ja Ave Kadarik.

Sinodisaadikud on valitud nõukogu poolt 2021. aastal: Kaja Jalukse-Järvik, Joel-Siimo Põld, asemikeks Jaak Kadarik ja Heiki Tali.

Koguduse organistid on 1993. aastast Mari Põld ja 1992. aastast Virge Kadarik ning kirikuteenija on 2019. aastast Jaak Kadarik.

Koguduse raamatupidaja on Eve Haggi, kassapidaja Kristi Allikvee ja sekretär-arhivaar Kalev Kask.