Juhatus

Koguduse juhatus valitseb koguduse vara üle, korraldab majandustegevust ja viib ellu koguduse nõukogu otsuseid. 2017. aastast kuuluvad juhatusse: esimees Joel-Siimo Põld ja aseesimees Kalev Kask ning liikmed Kaja Jalukse-JärvikVirge Kadarik, Kristjan PajuTiia-Helle Schmitte, Heiki TaliKaido Täpsi ning ameti järgi koguduse vaimulik.

Kontaktid:

Joel-Siimo Põld (Kohila), juhatuse esimees
Tel. 52 106 12, e-post: joel.siimo@gmail.com

Kalev Kask (Juuru), juhatuse aseesimees, arhivaar – giid
Tel. 53 328 638, e-post: kalev.kask.89@gmail.com

Koguduse juhatus alates 2017. aastast. Foto: Jaak Kadarik

Koguduse majandustegevust, raamatupidamist, kassat ja varasid revideerib kolmest liikmest koosnev revisjonikomisjon, kuhu kuuluvad 2017. aastast Rait Talvoja (esimees), Kristi Allikvee ja Ave Kadarik.

Sinodisaadikud on valitud täiskogu poolt 2017 jaanuaris: Kalev Kask, Joel-Siimo Põld, asemikeks Helle Anderson ja Kristjan Paju.

Koguduse raamatupidaja on Eve Haggi. Koguduse organistid on Mari Põld ja Virge Kadarik. Koguduse kirikuteenija on Jaak Kadarik.

Koguduse esindusorgan on nõukogu. 2013. aastast täidab nõukogu ülesandeid koguduse täiskogu (2019. aasta seisuga 57 liiget), mille kohuseks on olla toeks koguduse vaimulikule koguduse usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel ning edendada koguduse tegevust.