Hella Tedder 100!

Hea kogukond!

Tänavu, 11. juunil möödus Juurust pärit kirikumuusiku ja helilooja Hella Tedderi sünnist 100. aastat. Hella Tedder (sünd. Liima, 1921-2002) oli Juuru koguduse organist aastatel 1942-1949 ning järgnevalt aastakümneid Tallinna Kaarli koguduse organist-koorijuht.

Loe lähemalt: https://et.wikipedia.org/wiki/Hella_Tedder.
Vaata saadet sarjas “Kaarli lood”: https://www.youtube.com/watch?v=BtqMYjx0sus (31:51).

Sel puhul oleme koguduse juhatusega otsustanud Hella Tedderi auks püstitada Juuru kirikuaeda mälestuspingi. Pink avatakse kalmistupühal 11. juulil 2021 enne õhtust orelikontserti. Samal päeval toimuval ajaloopärastlõunal on ettekanne Hella Tedderist. Sügisel, koguduse aastapäeval on Miikaeli kooril plaanis jumalateenistusel kaasa teenida Hella Tedderi lauludega. Võimalusel avame ka mälestustahvli Hella Tedderi sünnikodu, ajaloolise köstrimaja seinal.

Kutsume üles annetama Hella Tedderi mälestuspingi heaks. Mälestuspingi maksumuseks kujuneb 400 € või veidi enam. Annetuste ülejäänud osa, pärast pingi hinna tasumist läheb mälestustahvli heaks.

Annetused palume kanda EELK Juuru Mihkli Koguduse arvelduskontole: SEB – EE311010220007994015 või Swedbank – EE162200221060935648. Selgitus: annetus Hella Tedderi mälestuspingi heaks.

EELK Juuru Mihkli koguduse juhatus

Koguduse nõukogu valimised 30.05.2021

Tulge, teenigem Issandat rõõmuga!

Kallid vennad ja õed!

Sel aastal toimuvad Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus valimised (vaata lähemalt: https://eelk.ee/et/kiriku-korraldus/valimised-2021/).

Pühapäeval, 30. mail AD 2021 toimub koguduse täiskogu koosolek juhtorganite korralisteks valimisteks EELK Juuru Mihkli kirikus ühendatult jumalateenistusega, mis algab kell 11.00.

Päevakava:
I osa: jumalateenistus 11.00 – 12.30
Kohvipaus 12.30 – 13.00
II osa: täiskogu koosolek 13.00:

  1. Koguduse õpetaja ettekanne
  2. Koguduse 2020.a. majandusaasta aruande kinnitamine
  3. 2021. aasta eelarve vastu võtmine
  4. Koguduse nõukogu valimine
  5. Koguduse nõukogu koosolek, kohale võivad jääda ka kõik täiskogu liikmed. Päevakorras on koguduse juhatuse, juhatuse esimehe ja aseesimehe ning revisjonikomisjoni ja sinodisaadikute valimine.
  6. Teadaandeid, küsimused ja vastused.

Lähtuvalt EELK Kirikuseadustikust (§ 203):

„Koguduse juhtimisorgani või ametiisiku valimistel saab osaleda vähemalt 18-aastane konfirmeeritud koguduseliige, kes samas või mõnes teises EELK koguduses on eelmisel või jooksval kalendriaastal käinud armulaual ning tasunud liikmemaksu või teinud liikmeannetuse ning kelle õigusi ei ole kirikukari korras piiratud.“

Olete oodatud kandideerima, valima ja kaasa mõtlema!

EELK Juuru Mihkli Koguduse juhatus