Üleskutse: teeme kiriku peaukse korda!

Juuru Mihkli kiriku lääneküljel asuv peauks. Foto: Vikipeedia

Hea kihelkonna rahvas!

125 aastat tagasi ehk 1895. aasta sügisel valmis Ervin Bernhardti projekti järgi Juuru Mihkli kiriku ümberehitus. Uuenduste hulgas oli ka kiriku lääneküljel asuv peauks, mille annetas kogudusele Ingliste mõisnik Rudolf von Stahl. Seetõttu kaunistas ust 1936. aastani ka von Stahlide vapp, ent siis asendati krutsifiksiga, luues seeläbi kiriku esisele sakraalse ruumi, kuhu saab tulla igal ajal.

125 aastat on jätnud uksele oma jäljed: värv koorub, hinged on ära vajunud ja lävepakk peaaegu olematu. Kiriklike talituste ja pühade jumalateenistuste puhul, kui peauks on täielikult avatud, tuleb „hinge kinni hoida“, et ei juhtuks õnnetust. Sügistuuled ja puulehed ning talvekülm leiab üsna hõlpsasti tee kirikusse.    

Vastavalt hinnapakkumisele kuluks peaukse restaureerimiseks kuni 10 000 eurot. Oleme vastava taotluse toetuse saamiseks esitanud juba mitmendat korda ka Muinsuskaitseametile, ent siiani tulemusteta. Kui saame toetuse, tuleb kogudusel tasuda omaosalus 10% ehk 1000 eurot. Näidates üles oma reaalset huvi projekti teostamiseks, on lootust ka saada toetust. Juhul kui toetust ei õnnestu saada, on meil  olemas algkapital ja jätkame kogumist. Koostöös on kõik võimalik!

Juuru Mihkli kirik on meie kihelkonna süda ja kogudus selle südametunnistus. Kui Sul on võimalik toetada kiriku peaukse restaureerimist, siis ole hea ja tee annetus kirikus asuvasse korjanduskarpi, millel vastav silt või sihtotstarbeline annetus koguduse arveldusarvele selgitusega „Kiriku peaukse toetuseks“.

Arveldusarve:

EELK Juuru Mihkli Kogudus

SEB: EE311010220007994015 või SWEDBANK: EE162200221060935648.

Suur tänu kõigile annetajatele, kellel on südamel soov teha kodukihelkonna pühakojale kingitus 125. aastapäevaks!

Karjasekiri

Kallid õed ja vennad Kristuses!

Saabuval pühapäeval tähistab kristlik kirik oma sünnipäeva! Nelipühil laskus Püha Vaim maa peale, et kõik inimesed, maailma äärteni, sellest osa saaksid. Püha Vaimu läbi saab inimene olla üks Jumalaga. Nii nagu Jeesuski oli üks Jumalaga. Ühtne osadus Loojaga teeb inimesest kaaslooja. Inimese, kes on kaasatud Jumala plaanidesse, neid mõistes, aktsepteerides ja teostades.

Püha Vaim annab meie hingele rahu ja kindluse – kõik, mis on, on Jumala kätes, Jumala kontrolli all. Midagi siin ilmas ei toimu Jumalale teadmata ega vastu Tema tahtmist.

Covid-19 viirushaigus koos oma leviku ja traagikaga on samuti Jumalale teada. Püha Vaimu abil saavad mõista ka inimesed selle uue viiruse sündimise põhjust, olemust ja tagajärgi. Maailm pandi justkui paariks kuuks seisma. Keegi ei osanud seda ette näha. Eks ole seegi järjekordseks tunnistuseks, et kõik on Jumala kätes, nii kord, kui kaos.

Ükskõik, kui palju vigu inimkond siin ajalikus elus korda ka ei saadaks, on Looja Jumal ikka halastav ja armuline. Armastava Taevase Isana juhib Ta meid kannatuste orust välja. Piitsale järgneb präänik, õppetunnile meie vaimne areng. Tugevneb soov ja tahe olla Jumalaga ühes paadis. Elada Tema tahtmise järgi.

10. maist alates on Eestimaa kirikute uksed taas avatud. Jumalateenistused toimuvad tavapärastel aegadel. Juuru Mihkli kirikus, igal pühapäeval, kell 11.00.

31. mail ootame kõiki õdesid ja vendi Nelipüha teenistusele, kell 11.00 Juurus ja kell 14.00 Vahastus.

Saame üle pika aja kokku, tunnetame Püha Vaimu väge, mis liidab meid ühtseks osaduseks, õdedeks ja vendadeks Kristuses, tõelisteks Jumala lasteks. Palume Loojalt üheskoos taevast tarkust ja kõigutamatut südame rahu, millele toetudes on võimalik ka kõige hullemast kriisist võitjana välja tulla.

See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand!

Sk 4:6

Ühtlasi on rõõm teatada, et nädal hiljem, 7. juunil, kell 11.00 Kolmainupüha jumalateenistusel ordineeritakse Juuru Mihkli koguduse diakoniks kallis vend Kristjan Paju. Tulge, et olla tunnistajaks väga olulisele sündmusele koguduse ajaloos! Kaasa teenivad EELK peapiiskop Urmas Viilma, Ida-Harju praostkonna abipraost Tauno Kibur, sotsiaalministeeriumi peakaplan Ove Sander jt.


Peatse kohtumiseni!
Rohket Jumala õnnistust soovides,
Kalle Kõiv


EELK Juuru Mihkli koguduse karjane 24.05.2020.a.

Urmas Viilma: muudame tuludeklaratsiooni heategude deklaratsiooniks

Peapiiskop Urmas Viilma kutsub üles kõiki, kellel on võimalus tulumaks tagasi saada, muutma oma tuludeklaratsiooni annetuste kaudu heategude deklaratsiooniks.

Juuru Mihkli kogudus on on täitnud EMTA küsimustiku ning on kantud nende ühingute nimekirja, millele on võimalik tuludeklaratsiooni tehes annetust teha.

Loe täpsemalt peapiiskop Urmas Viilma arvamusartiklist ERR portaalis https://www.err.ee/1034575/urmas-viilma-muudame-tuludeklaratsiooni-heategude-deklaratsiooniks