Koguduse nõukogu valimised 30.05.2021

Tulge, teenigem Issandat rõõmuga!

Kallid vennad ja õed!

Sel aastal toimuvad Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus valimised (vaata lähemalt: https://eelk.ee/et/kiriku-korraldus/valimised-2021/).

Pühapäeval, 30. mail AD 2021 toimub koguduse täiskogu koosolek juhtorganite korralisteks valimisteks EELK Juuru Mihkli kirikus ühendatult jumalateenistusega, mis algab kell 11.00.

Päevakava:
I osa: jumalateenistus 11.00 – 12.30
Kohvipaus 12.30 – 13.00
II osa: täiskogu koosolek 13.00:

  1. Koguduse õpetaja ettekanne
  2. Koguduse 2020.a. majandusaasta aruande kinnitamine
  3. 2021. aasta eelarve vastu võtmine
  4. Koguduse nõukogu valimine
  5. Koguduse nõukogu koosolek, kohale võivad jääda ka kõik täiskogu liikmed. Päevakorras on koguduse juhatuse, juhatuse esimehe ja aseesimehe ning revisjonikomisjoni ja sinodisaadikute valimine.
  6. Teadaandeid, küsimused ja vastused.

Lähtuvalt EELK Kirikuseadustikust (§ 203):

„Koguduse juhtimisorgani või ametiisiku valimistel saab osaleda vähemalt 18-aastane konfirmeeritud koguduseliige, kes samas või mõnes teises EELK koguduses on eelmisel või jooksval kalendriaastal käinud armulaual ning tasunud liikmemaksu või teinud liikmeannetuse ning kelle õigusi ei ole kirikukari korras piiratud.“

Olete oodatud kandideerima, valima ja kaasa mõtlema!

EELK Juuru Mihkli Koguduse juhatus