JUMALATEENISTUSED

  Laupäeval,
1. juunil
kell 18 laubaõhta palvus kirikus
Pühapäeval,
2. juunil
kell 11 Ülestõusmisaja 7. pühapäeva
armulauaga jumalateenistus  
  Kolmapäeval,
5. juunil
kell 15 Ackermanni-ekskursioon kirikus
  Laupäeval,
8. juunil
kell 18 Muusikaõhtu „Kui armsad on Sinu hooned“,
laulab Ida-Harju praostkonna ühendkoor  
Pühapäeval,
9. juunil
kell 11   NELIPÜHA
armulauaga jumalateenistus,
kaasa teenib Miikaeli koor  
  Kolmapäeval, 12. juunil kell 19 palveosadus Tuhala kogudusega Juuru pastoraadis
  Laupäeval,
15. juunil
kell 18 laubaõhta palvus kirikus  
Pühapäeval,
16. juunil
kell 11   KOLMAINUPÜHA
armulauaga jumalateenistus
  Laupäeval,
22. juunil
kell 9-15
kell 18
Kiriku suurpuhastus
laubaõhta palvus kirikus  
Pühapäeval,
23. juunil
kell 11 VÕIDUPÜHA,
2. pühapäev pärast nelipüha, armulauaga jumalateenistus  
  Laupäeval,
29. juunil
kell 18 laubaõhta palvus kirikus
Pühapäeval,
30. juunil
kell 11 3. pühapäev pärast nelipüha,
armulauaga jumalateenistus