Koguduse nõukogu valimised 07.03.2021

Tulge, teenigem Issandat rõõmuga!

Kallid vennad ja õed!

Sel aastal toimuvad Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus valimised (vaata lähemalt: https://eelk.ee/et/kiriku-korraldus/valimised-2021/).

7. märtsil AD 2021 toimub ajaloolises Juuru pastoraadis (Side tn 1) algusega kell 13.00 EELK Juuru Mihkli koguduse täiskogu koosolek, mille käigus valitakse koguduse nõukogu liikmed ja nende asemikud. Nõukogu omakorda valib koguduse juhatuse, revisjonikomisjoni ja sinodisaadikud.

Lähtuvalt EELK Kirikuseadustikust (§ 203):

„Koguduse juhtimisorgani või ametiisiku valimistel saab osaleda vähemalt 18-aastane konfirmeeritud koguduseliige, kes samas või mõnes teises EELK koguduses on eelmisel või jooksval kalendriaastal käinud armulaual ning tasunud liikmemaksu või teinud liikmeannetuse ning kelle õigusi ei ole kirikukari korras piiratud.“

Olete oodatud kandideerima, valima ja kaasa mõtlema!

Koguduse juhatus

Üleskutse: teeme kiriku peaukse korda!

Juuru Mihkli kiriku lääneküljel asuv peauks. Foto: Vikipeedia

Hea kihelkonna rahvas!

125 aastat tagasi ehk 1895. aasta sügisel valmis Ervin Bernhardti projekti järgi Juuru Mihkli kiriku ümberehitus. Uuenduste hulgas oli ka kiriku lääneküljel asuv peauks, mille annetas kogudusele Ingliste mõisnik Rudolf von Stahl. Seetõttu kaunistas ust 1936. aastani ka von Stahlide vapp, ent siis asendati krutsifiksiga, luues seeläbi kiriku esisele sakraalse ruumi, kuhu saab tulla igal ajal.

125 aastat on jätnud uksele oma jäljed: värv koorub, hinged on ära vajunud ja lävepakk peaaegu olematu. Kiriklike talituste ja pühade jumalateenistuste puhul, kui peauks on täielikult avatud, tuleb „hinge kinni hoida“, et ei juhtuks õnnetust. Sügistuuled ja puulehed ning talvekülm leiab üsna hõlpsasti tee kirikusse.    

Vastavalt hinnapakkumisele kuluks peaukse restaureerimiseks kuni 10 000 eurot. Oleme vastava taotluse toetuse saamiseks esitanud juba mitmendat korda ka Muinsuskaitseametile, ent siiani tulemusteta. Kui saame toetuse, tuleb kogudusel tasuda omaosalus 10% ehk 1000 eurot. Näidates üles oma reaalset huvi projekti teostamiseks, on lootust ka saada toetust. Juhul kui toetust ei õnnestu saada, on meil  olemas algkapital ja jätkame kogumist. Koostöös on kõik võimalik!

Juuru Mihkli kirik on meie kihelkonna süda ja kogudus selle südametunnistus. Kui Sul on võimalik toetada kiriku peaukse restaureerimist, siis ole hea ja tee annetus kirikus asuvasse korjanduskarpi, millel vastav silt või sihtotstarbeline annetus koguduse arveldusarvele selgitusega „Kiriku peaukse toetuseks“.

Arveldusarve:

EELK Juuru Mihkli Kogudus

SEB: EE311010220007994015 või SWEDBANK: EE162200221060935648.

Suur tänu kõigile annetajatele, kellel on südamel soov teha kodukihelkonna pühakojale kingitus 125. aastapäevaks!

Juurus tähistati aastapäevi

Läinud pühapäeval, mihk­lipäeva eel tähistati Juuru kiriku 125. ja koguduse 782. aastapäeva.

Juuru kirik sai oma praeguse ilme 125 aastat tagasi.

Igal kogudusel on põhjust tänuga meenutada eelkäijaid. Olgu siis seo­ses vaimse pärandiga või käegakatsutava tu­lemiga. Kogudust teeniv õpetaja Kalle Kõiv ütles kirikulehele, et koguduse aastapäeva jumalateenistus oli tava­pärane, sellele järgnes aga sünnipäevalaste õn­nitlemine ja ajalootund pastoraadis.

Tähelepanu pöörati kiriku taaspühitsemisele 125 aastat tagasi, mil pühakojas toimusid suured ümberehitused. Juuru kirik pärineb 13. sajandi lõpupoolest. Pü­hitsetud algselt pühale Jürile, aga ilmselt pärast reformatsiooni peaingel Miikaelile, oli põhjust olnut meenutada mihk­lipäeva eel.

19. sajand oli koguduse jaoks märgiline: kirik sai torni, sajandi lõpus aga ehitati täielikult ümber kiriku põhikorpus. Sel­lisena näeme seda prae­gugi.

Säilinud on ümber­ehituse-eelsest ajast al­tari­skulptuurid, orel ja altarimaal. Eriliselt uhke võib aga olla kantsli eest, mis toetub käsulaudu hoidva Moosese kujule.

Kantsel pärineb aastast 1695 ja on valminud Christian Ackermanni (?–1710) töökojas. Aasta tagasi käis seda projekti „Christian Ackermann – Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas“ raames uuri­mas Eesti kunstiakadeemia prof dr Hilkka Hiiop koos töörühmaga ja kiriku aastapäev pakkus hea võimaluse tutvustada uurin­gu tulemusi laiemale huviliste ringile.

Kiriku kirjut ajalugu on uurinud aga kohalik ajalooõpetaja ja koguduse juhatuse liige Kalev Kask, kes samuti oli palutud ettekannet pidama.

Kes aga tükk aega pastoraadis polnud käinud, võis rõõ­mustada, et vesi ja kanalisatsioon on ka sinna majja jõudnud.

Kuna kogudus po­le toetust saanud, remon­ditakse maja tasa­pisi oma jõu­dudega.

Eesti Kirik 30. september 2020 Nr 37