Karjasekiri

„Ja päikeses ja kuus ja tähtedes on siis tunnustähti ja maa peal on rahvastel kitsikus ja nõutus merekohina ja veevoogude pärast. Inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste kartuses ja ootuses, sest taeva vägesid kõigutatakse. Ja siis nad näevad Inimese Poega tulevat pilve sees väega ja suure hiilgusega.“

Lk 21:25-27

Kallid õed ja vennad Kristuses!

Oleme jõudmas advendiaja teise poolde. Loetud päevad on jäänud püha ööni, mil miljonites kodudes üle maailma tähistatakse Jumala Poja sündimist Petlemmas, veidi rohkem kui paar tuhat aastat tagasi. Jumala Poeg on sündinud selleks, et olla ja jääda meie kõigi südameisse, kes me oleme Ta vastu võtnud, igavesest ajast igavesti. Keegi ei saa Teda meie südameis „tühistada“ ehk olematuks teha. Kahe tuhande aasta jooksul on nii mõnigi valitseja püüdnud ennast Kristusest kõrgemale seada aga tulutult. Kõik need üritajad on vajunud unustuste hõlma ja tänaseks teavad nende nimesid üksikud ajaloolased. Isegi surm on elava Kristuse ees võimetu nagu pimedus valguse käes.

Ometi on jumalik loodu, kogu oma täiuses, niimoodi loodud, et oma kindel koht on seal ka rumalusel, kurjusel ja pimedusel. Inimese elu siin ajas ja ruumis ei ole mitte paigalseis vaid pigem teekond „ärkamisele“ ja „äratundmisele“. Rumalus, kurjus ja pimedus aitavad meid juhatada, meil ära tunda valgust ehk jumalikku armastust. Ja kui me kord oleme tulnud Tõe tundmisele, siis kaob vale jäädavalt.

Viimased kaks aastat, eriti aga peagi lõppev 2021. aasta, on olnud väga keeruline ja sündmusterohke aasta kogu inimkonna jaoks. Oleme elamas inforuumis, kus pole varem olnud nii suurel hulgal vastuolulisust, mitmeti mõistetavust, arusaamatust (kohati absurdsust), ebaõiglust (kohati vägivaldsust), kallutatust ja lausvalelikkust. Kas kurjus ja pimedus on asunud rünnakule, tundes, et lõpp on lähedal või hoopis vastupidi – valgus ja armastus on avanud enneolematult paljude inimeste silmad ja südamed nii, et kurjus on jäänud „alasti“. Ta on meile nüüd erakordselt selgesti nähtav ja äratuntav?! Kurjuse ja pimeduse nägemine, selle teadvustamine, ära tundmine on küll inimese jaoks hädavajalik, kuid samas mitte kõige meeldivam protsess. See võib tekitada hirmu – kas ma endise „kaasosalisena“ pääsen eluga või saab pimedusevürst mind kätte ja matab mind lõplikult enda alla? Kas Taevariik on ikka nii lähedal, et ma sinna kohale jõuan…? Kas mind ikka lastakse sinna sisse? Kas Taevariik üldse on olemas või on see pelgalt kurjuse poolt tekitatud illusioon, et temale mitte ustavad hinged tuvastada ja lõplikult allutada. Kas headus ikka on suuteline võitma kurjust ja valgus pimedust…? Hirm on kohutavalt võimas relv, sest on võimeline tootma tuhandeid ja tuhandeid mõttevälgatusi inimese peas, millele on inimhingel väga raske vastu panna. Ühel hetkel inimene läheb kaasa hirmumõtetega ja hakkab tegutsema hirmu najal. Samas on hirm pimedusevürsti AINUS relv! Ei ole muud relva olemas ega olnud iialgi ka kurjusel, kui ainult KAHTLUS – kas Jumala loodud Tõde on ikka ainus Tõde. Kahtlus ehk kahtlemine Jumalas on kogu kurjuse ja pimeduse olemus. Pimedus on valguse ehk päriselt olemasoleva vari. Valelikkus (ehk hämarlus) on ainukese olemasoleva Tõe vari. Hirmunud ehk pimedusega löödud inimhingel ei ole vaja muud teha, kui astuda olematu „varju“ alt välja. Anda ennast üleni Looja kätesse. Loobuda hirmu mõtetest, asendades need usaldusega Taevase Isa vastu. Tema ei eksi vaid laseb kõigel kasuks tulla.

Kui lugeda peavoolumeediat, siis ei kuulegi enam muud, kui et „tulge varju alla“, „me pakume kindlat kaitset“, „meie kaitse põhineb teadusel!“. Mille või kelle eest meid püütakse kaitsta? Elu eest?! Looja ja loodu eest?! „Inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste kartuses ja ootuses, sest taeva vägesid kõigutatakse. Ja siis nad näevad Inimese Poega tulevat pilve sees väega ja suure hiilgusega.“ Vahetagem siis hirmu mõtted välja ootuse ja ettevalmistuse mõtetega. Kõigutamatu rõõm ja rahu koos igavese eluga on lähenemas igale Jumala lapsele. Ehtigem siis ennekõike oma hinge valguse ja armastuse mõtetega, jumaliku puhtuse ja heldusega!

Aga aidakem ka kogudustel kui taevariigi majakatel varustada ennast võimsama väega, et vabastav Jumala Tõde, Tema Elav Sõna, võiks valgusena kanduda ühest maailma otsast teise otsa. Ühelt Maarjamaa rannikult, teisele rannikule. Ühest Juuru kihelkonna servast, teise serva. Ärgem unustagem annetada oma panus ettevalmistustöödesse, Jumalariigi saabumiseks!

Iga-aastase liikmeannetuse saab teha EELK Juuru Mihkli koguduse pangakontole
SEB: EE311010220007994015
SWEDBANK: EE162200221060935648
Suur tänu neile, kes oma liikmeannetuse on juba teinud!

Rahulikku, rõõmsat ning ootusrikast advendiaega soovides

Kalle Kõiv EELK Juuru Mihkli koguduse karjane 10.12.2021.a.

Jõuluõhtu jumalateenistus Juuru Mihkli kirikus on reedel 24.detsembril 2021 kl 16.00
Vt ka https://www.juurukirik.ee/teated/

Karjasekiri

Kallid õed ja vennad Kristuses!

Saabuval pühapäeval tähistab kristlik kirik oma sünnipäeva! Nelipühil laskus Püha Vaim maa peale, et kõik inimesed, maailma äärteni, sellest osa saaksid. Püha Vaimu läbi saab inimene olla üks Jumalaga. Nii nagu Jeesuski oli üks Jumalaga. Ühtne osadus Loojaga teeb inimesest kaaslooja. Inimese, kes on kaasatud Jumala plaanidesse, neid mõistes, aktsepteerides ja teostades.

Püha Vaim annab meie hingele rahu ja kindluse – kõik, mis on, on Jumala kätes, Jumala kontrolli all. Midagi siin ilmas ei toimu Jumalale teadmata ega vastu Tema tahtmist.

Covid-19 viirushaigus koos oma leviku ja traagikaga on samuti Jumalale teada. Püha Vaimu abil saavad mõista ka inimesed selle uue viiruse sündimise põhjust, olemust ja tagajärgi. Maailm pandi justkui paariks kuuks seisma. Keegi ei osanud seda ette näha. Eks ole seegi järjekordseks tunnistuseks, et kõik on Jumala kätes, nii kord, kui kaos.

Ükskõik, kui palju vigu inimkond siin ajalikus elus korda ka ei saadaks, on Looja Jumal ikka halastav ja armuline. Armastava Taevase Isana juhib Ta meid kannatuste orust välja. Piitsale järgneb präänik, õppetunnile meie vaimne areng. Tugevneb soov ja tahe olla Jumalaga ühes paadis. Elada Tema tahtmise järgi.

10. maist alates on Eestimaa kirikute uksed taas avatud. Jumalateenistused toimuvad tavapärastel aegadel. Juuru Mihkli kirikus, igal pühapäeval, kell 11.00.

31. mail ootame kõiki õdesid ja vendi Nelipüha teenistusele, kell 11.00 Juurus ja kell 14.00 Vahastus.

Saame üle pika aja kokku, tunnetame Püha Vaimu väge, mis liidab meid ühtseks osaduseks, õdedeks ja vendadeks Kristuses, tõelisteks Jumala lasteks. Palume Loojalt üheskoos taevast tarkust ja kõigutamatut südame rahu, millele toetudes on võimalik ka kõige hullemast kriisist võitjana välja tulla.

See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand!

Sk 4:6

Ühtlasi on rõõm teatada, et nädal hiljem, 7. juunil, kell 11.00 Kolmainupüha jumalateenistusel ordineeritakse Juuru Mihkli koguduse diakoniks kallis vend Kristjan Paju. Tulge, et olla tunnistajaks väga olulisele sündmusele koguduse ajaloos! Kaasa teenivad EELK peapiiskop Urmas Viilma, Ida-Harju praostkonna abipraost Tauno Kibur, sotsiaalministeeriumi peakaplan Ove Sander jt.


Peatse kohtumiseni!
Rohket Jumala õnnistust soovides,
Kalle Kõiv


EELK Juuru Mihkli koguduse karjane 24.05.2020.a.