Karjasekiri

„Ja päikeses ja kuus ja tähtedes on siis tunnustähti ja maa peal on rahvastel kitsikus ja nõutus merekohina ja veevoogude pärast. Inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste kartuses ja ootuses, sest taeva vägesid kõigutatakse. Ja siis nad näevad Inimese Poega tulevat pilve sees väega ja suure hiilgusega.“

Lk 21:25-27

Kallid õed ja vennad Kristuses!

Oleme jõudmas advendiaja teise poolde. Loetud päevad on jäänud püha ööni, mil miljonites kodudes üle maailma tähistatakse Jumala Poja sündimist Petlemmas, veidi rohkem kui paar tuhat aastat tagasi. Jumala Poeg on sündinud selleks, et olla ja jääda meie kõigi südameisse, kes me oleme Ta vastu võtnud, igavesest ajast igavesti. Keegi ei saa Teda meie südameis „tühistada“ ehk olematuks teha. Kahe tuhande aasta jooksul on nii mõnigi valitseja püüdnud ennast Kristusest kõrgemale seada aga tulutult. Kõik need üritajad on vajunud unustuste hõlma ja tänaseks teavad nende nimesid üksikud ajaloolased. Isegi surm on elava Kristuse ees võimetu nagu pimedus valguse käes.

Ometi on jumalik loodu, kogu oma täiuses, niimoodi loodud, et oma kindel koht on seal ka rumalusel, kurjusel ja pimedusel. Inimese elu siin ajas ja ruumis ei ole mitte paigalseis vaid pigem teekond „ärkamisele“ ja „äratundmisele“. Rumalus, kurjus ja pimedus aitavad meid juhatada, meil ära tunda valgust ehk jumalikku armastust. Ja kui me kord oleme tulnud Tõe tundmisele, siis kaob vale jäädavalt.

Viimased kaks aastat, eriti aga peagi lõppev 2021. aasta, on olnud väga keeruline ja sündmusterohke aasta kogu inimkonna jaoks. Oleme elamas inforuumis, kus pole varem olnud nii suurel hulgal vastuolulisust, mitmeti mõistetavust, arusaamatust (kohati absurdsust), ebaõiglust (kohati vägivaldsust), kallutatust ja lausvalelikkust. Kas kurjus ja pimedus on asunud rünnakule, tundes, et lõpp on lähedal või hoopis vastupidi – valgus ja armastus on avanud enneolematult paljude inimeste silmad ja südamed nii, et kurjus on jäänud „alasti“. Ta on meile nüüd erakordselt selgesti nähtav ja äratuntav?! Kurjuse ja pimeduse nägemine, selle teadvustamine, ära tundmine on küll inimese jaoks hädavajalik, kuid samas mitte kõige meeldivam protsess. See võib tekitada hirmu – kas ma endise „kaasosalisena“ pääsen eluga või saab pimedusevürst mind kätte ja matab mind lõplikult enda alla? Kas Taevariik on ikka nii lähedal, et ma sinna kohale jõuan…? Kas mind ikka lastakse sinna sisse? Kas Taevariik üldse on olemas või on see pelgalt kurjuse poolt tekitatud illusioon, et temale mitte ustavad hinged tuvastada ja lõplikult allutada. Kas headus ikka on suuteline võitma kurjust ja valgus pimedust…? Hirm on kohutavalt võimas relv, sest on võimeline tootma tuhandeid ja tuhandeid mõttevälgatusi inimese peas, millele on inimhingel väga raske vastu panna. Ühel hetkel inimene läheb kaasa hirmumõtetega ja hakkab tegutsema hirmu najal. Samas on hirm pimedusevürsti AINUS relv! Ei ole muud relva olemas ega olnud iialgi ka kurjusel, kui ainult KAHTLUS – kas Jumala loodud Tõde on ikka ainus Tõde. Kahtlus ehk kahtlemine Jumalas on kogu kurjuse ja pimeduse olemus. Pimedus on valguse ehk päriselt olemasoleva vari. Valelikkus (ehk hämarlus) on ainukese olemasoleva Tõe vari. Hirmunud ehk pimedusega löödud inimhingel ei ole vaja muud teha, kui astuda olematu „varju“ alt välja. Anda ennast üleni Looja kätesse. Loobuda hirmu mõtetest, asendades need usaldusega Taevase Isa vastu. Tema ei eksi vaid laseb kõigel kasuks tulla.

Kui lugeda peavoolumeediat, siis ei kuulegi enam muud, kui et „tulge varju alla“, „me pakume kindlat kaitset“, „meie kaitse põhineb teadusel!“. Mille või kelle eest meid püütakse kaitsta? Elu eest?! Looja ja loodu eest?! „Inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste kartuses ja ootuses, sest taeva vägesid kõigutatakse. Ja siis nad näevad Inimese Poega tulevat pilve sees väega ja suure hiilgusega.“ Vahetagem siis hirmu mõtted välja ootuse ja ettevalmistuse mõtetega. Kõigutamatu rõõm ja rahu koos igavese eluga on lähenemas igale Jumala lapsele. Ehtigem siis ennekõike oma hinge valguse ja armastuse mõtetega, jumaliku puhtuse ja heldusega!

Aga aidakem ka kogudustel kui taevariigi majakatel varustada ennast võimsama väega, et vabastav Jumala Tõde, Tema Elav Sõna, võiks valgusena kanduda ühest maailma otsast teise otsa. Ühelt Maarjamaa rannikult, teisele rannikule. Ühest Juuru kihelkonna servast, teise serva. Ärgem unustagem annetada oma panus ettevalmistustöödesse, Jumalariigi saabumiseks!

Iga-aastase liikmeannetuse saab teha EELK Juuru Mihkli koguduse pangakontole
SEB: EE311010220007994015
SWEDBANK: EE162200221060935648
Suur tänu neile, kes oma liikmeannetuse on juba teinud!

Rahulikku, rõõmsat ning ootusrikast advendiaega soovides

Kalle Kõiv EELK Juuru Mihkli koguduse karjane 10.12.2021.a.

Jõuluõhtu jumalateenistus Juuru Mihkli kirikus on reedel 24.detsembril 2021 kl 16.00
Vt ka https://www.juurukirik.ee/teated/

Karjasekiri

Kallid õed ja vennad Kristuses!

Saabuval pühapäeval tähistab kristlik kirik oma sünnipäeva! Nelipühil laskus Püha Vaim maa peale, et kõik inimesed, maailma äärteni, sellest osa saaksid. Püha Vaimu läbi saab inimene olla üks Jumalaga. Nii nagu Jeesuski oli üks Jumalaga. Ühtne osadus Loojaga teeb inimesest kaaslooja. Inimese, kes on kaasatud Jumala plaanidesse, neid mõistes, aktsepteerides ja teostades.

Püha Vaim annab meie hingele rahu ja kindluse – kõik, mis on, on Jumala kätes, Jumala kontrolli all. Midagi siin ilmas ei toimu Jumalale teadmata ega vastu Tema tahtmist.

Covid-19 viirushaigus koos oma leviku ja traagikaga on samuti Jumalale teada. Püha Vaimu abil saavad mõista ka inimesed selle uue viiruse sündimise põhjust, olemust ja tagajärgi. Maailm pandi justkui paariks kuuks seisma. Keegi ei osanud seda ette näha. Eks ole seegi järjekordseks tunnistuseks, et kõik on Jumala kätes, nii kord, kui kaos.

Ükskõik, kui palju vigu inimkond siin ajalikus elus korda ka ei saadaks, on Looja Jumal ikka halastav ja armuline. Armastava Taevase Isana juhib Ta meid kannatuste orust välja. Piitsale järgneb präänik, õppetunnile meie vaimne areng. Tugevneb soov ja tahe olla Jumalaga ühes paadis. Elada Tema tahtmise järgi.

10. maist alates on Eestimaa kirikute uksed taas avatud. Jumalateenistused toimuvad tavapärastel aegadel. Juuru Mihkli kirikus, igal pühapäeval, kell 11.00.

31. mail ootame kõiki õdesid ja vendi Nelipüha teenistusele, kell 11.00 Juurus ja kell 14.00 Vahastus.

Saame üle pika aja kokku, tunnetame Püha Vaimu väge, mis liidab meid ühtseks osaduseks, õdedeks ja vendadeks Kristuses, tõelisteks Jumala lasteks. Palume Loojalt üheskoos taevast tarkust ja kõigutamatut südame rahu, millele toetudes on võimalik ka kõige hullemast kriisist võitjana välja tulla.

See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand!

Sk 4:6

Ühtlasi on rõõm teatada, et nädal hiljem, 7. juunil, kell 11.00 Kolmainupüha jumalateenistusel ordineeritakse Juuru Mihkli koguduse diakoniks kallis vend Kristjan Paju. Tulge, et olla tunnistajaks väga olulisele sündmusele koguduse ajaloos! Kaasa teenivad EELK peapiiskop Urmas Viilma, Ida-Harju praostkonna abipraost Tauno Kibur, sotsiaalministeeriumi peakaplan Ove Sander jt.


Peatse kohtumiseni!
Rohket Jumala õnnistust soovides,
Kalle Kõiv


EELK Juuru Mihkli koguduse karjane 24.05.2020.a.

AJALOOLISE JUURU PASTORAADI RENOVEERIMINE

EELK Juuru Mihkli kogudusel on soov renoveerida ajalooline Juuru pastoraat, et rajada sinna Juuru kihelkonna tuba-muuseum, talvekirik, ruumid erinevateks huvitegevusteks ning kogudusetööks.

foto: Jaak Kadarik

Kirikust sadakond meetrit idas kõrge kivimüüriga piiratud aias põliste puude vahel on pikk, madal ja raske paekivist pastoraadihoone, mis oli ajalooliselt koguduse hingekarjase ja ta pere elukohaks ning koguduse kantseleiks. Millal pastoraat algselt ehitati, ei ole teada. Kirikukroonika järgi sai hoone Põhjasõjas kannatada ja 1732. aastal ehitati pool sellest uuesti üles. Põhihoone pärineb 1770. aastast,  juurdeehitused hoone otstes on  19. sajandi lõpust. 

Pastoraadis sündis 1777. aastal Arnold Friedrich Johann Knüpffer, Kadrina pastor, üks esimesi eesti keele ja rahvaluule kogujaid-uurijaid ja 1785. aastal Georg Magnus Knüpffer, Väike-Maarja pastor, Õpetatud Eesti Seltsi asutajaid ja Taani Hindamisraamatu uurijaid.

Nõukogude ajal pastoraat natsionaliseeriti. Kogudus oli sunnitud vabastama kasutusel olnud ruumid. Kuni taasiseseisvumiseni tegutsesid pastoraadis sidejaoskond ja telefonikeskjaam

1991. aastal hoone tagastati kogudusele ja on olnud hädapärases kasutuses kogudusekoori lauluproovideks, pühapäevakooli tööks ja kirikukohvideks.

2013. aasta koristustööde käigus avastati, et hoones on säilinud märkimisväärne kollektsioon ajaloolisi tapeedikihte, millest vanim pärineb 19. sajandi esimesest poolest. Leidu uurisid Eesti parimad asjatundjad, toimus ka vastavasisuline teabepäev. 

2017. aasta juuli lõpus määras PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET  (PRIA) kogudusele toetuse Juuru pastoraadi ehitustöödeks summas 100 000 € Leader programmi* alusel, tingimuseks koguduse omaosalus  minimaalselt 11110 €. Tegelikkuses kujunes koguduse omaosalus suuremaks, sest nagu ikka vanade hoonete renoveerimisel, tulevad tööde käigus konstruktsioonide avamisel esile kahjustusi, mida projekteerija ei osanud ette näha. Kõik kulutused kokku pastoraadi renoveerimiseks 2018.aastal olid 120 549 €.

Riigihanke katusekatte vahetamiseks ja katusekonstruktsioonide renoveerimiseks võitis Skone Grupp OÜ Tallinnast, töö objektil algas märtsis.

Katusekonstruktsioonide restaureerimise käigus taastati ka esiveranda vundament ja selle katuse puitkonstruktsioonid, mis toetuvad esialgu ajutistele postidele. Hoone kogu katus kaeti tervenisti eelvaltsitud plekiga. Katus sai valmis juulikuu alguses.

foto: Jaak Kadarik

Talgutööde korras puhastati suur saal, mida on 2019.a jaanuarist kasutatud talvekirikuna (kevad-talvisel perioodil kuni ülestõusmispühadeni). 2019.aasta kevadel kinkis Pori Teljä kogudus suure saali jaoks väikese oreli ehk nn positiivi.

2019. aastal ei õnnestunud teha uusi investeeringuid pastoraadi renoveerimiseks, kuigi kogudus taotles raha Kohaliku Omaalgatuse Programmist ja Muinsuskaitseametist. Sanitaarremonti tehti talgute korras nii suures kui ka väikeses saalis. See on võimaldanud kooriharjutusi, täiskogu ja juhatuse koosolekuid läbi viia pastoraadis. Enamasti on koosolekud ja kooriharjutused pühapäeviti pärast jumalateenistust, mille tõttu on vaja samal ajal kasutada mitmeid eri ruume. Lisaks töödele hoone sees on korrastatud pastoraadi aeda, kust on maha võetud vanad ja ohtlikud puud. Ka need tööd on tehtud põhiliselt ühistel talgupäevadel. 2019.aasta oli väga hea aasta rahaliste laekumiste poolest. Õnnestus müüa pastoraadi vastas olev elamukrunt, sihtotstarbelistest annetusest  korjandusest pastoraadi renoveerimiseks  laekus 2305 €. Seega said tasutud kõik 2018.a võetud laenud ja 2020.aastasse läks kogudus korraliku jäägiga koguduse pangaarvetel.

Jumal õnnistagu igat eestpalvetajat ja annetajat!

2020. aasta märtsikuus ostis kogudus suure saali kütmiseks lisaks tavalisele ahjule õhk-õhk soojuspumba, et kindlustada oreli normaalne toimimine ja jumalateenistuste ajal vähemalt 16 kraadine temperatuur. Jumala abiga oleme kavandanud pastoraadi hoone ühendamise Juuru aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemiga. Raha veetrassi rajamiseks on kinkinud jällegi sõbrad Soomest – Pori Teljä kogudus. Veetrassi rajamisele peaks järgnema pastoraadi köögi ja WC-de väljaehitamine. Seni on läbi aetud kuivkäimlatega. Sügisel peaks ka pühapäevakooli tegevus kogudusemajast pastoraati üle kolima.

Kui Jumal lubab,  siis 2021. aastal tuleks kasutusele võtta kihelkonna muuseumi jaoks ettenähtud ruumid, kus saaksid nii omad kui võõrad tutvuda Juuru kiriku ja kihelkonna ajalooga. Raha selleks peaks tulema projektidest (näiteks Kohaliku Omaalgatuse Programmist), kinnisvara müügist (endine hobusetall-puidutöökoda Side t 3) kui ka korjandustest ja annetustest.

*)  Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid.

Urmas Viilma: muudame tuludeklaratsiooni heategude deklaratsiooniks

Peapiiskop Urmas Viilma kutsub üles kõiki, kellel on võimalus tulumaks tagasi saada, muutma oma tuludeklaratsiooni annetuste kaudu heategude deklaratsiooniks.

Juuru Mihkli kogudus on on täitnud EMTA küsimustiku ning on kantud nende ühingute nimekirja, millele on võimalik tuludeklaratsiooni tehes annetust teha.

Loe täpsemalt peapiiskop Urmas Viilma arvamusartiklist ERR portaalis https://www.err.ee/1034575/urmas-viilma-muudame-tuludeklaratsiooni-heategude-deklaratsiooniks