Juurus tähistati aastapäevi

Läinud pühapäeval, mihk­lipäeva eel tähistati Juuru kiriku 125. ja koguduse 782. aastapäeva.

Juuru kirik sai oma praeguse ilme 125 aastat tagasi.

Igal kogudusel on põhjust tänuga meenutada eelkäijaid. Olgu siis seo­ses vaimse pärandiga või käegakatsutava tu­lemiga. Kogudust teeniv õpetaja Kalle Kõiv ütles kirikulehele, et koguduse aastapäeva jumalateenistus oli tava­pärane, sellele järgnes aga sünnipäevalaste õn­nitlemine ja ajalootund pastoraadis.

Tähelepanu pöörati kiriku taaspühitsemisele 125 aastat tagasi, mil pühakojas toimusid suured ümberehitused. Juuru kirik pärineb 13. sajandi lõpupoolest. Pü­hitsetud algselt pühale Jürile, aga ilmselt pärast reformatsiooni peaingel Miikaelile, oli põhjust olnut meenutada mihk­lipäeva eel.

19. sajand oli koguduse jaoks märgiline: kirik sai torni, sajandi lõpus aga ehitati täielikult ümber kiriku põhikorpus. Sel­lisena näeme seda prae­gugi.

Säilinud on ümber­ehituse-eelsest ajast al­tari­skulptuurid, orel ja altarimaal. Eriliselt uhke võib aga olla kantsli eest, mis toetub käsulaudu hoidva Moosese kujule.

Kantsel pärineb aastast 1695 ja on valminud Christian Ackermanni (?–1710) töökojas. Aasta tagasi käis seda projekti „Christian Ackermann – Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas“ raames uuri­mas Eesti kunstiakadeemia prof dr Hilkka Hiiop koos töörühmaga ja kiriku aastapäev pakkus hea võimaluse tutvustada uurin­gu tulemusi laiemale huviliste ringile.

Kiriku kirjut ajalugu on uurinud aga kohalik ajalooõpetaja ja koguduse juhatuse liige Kalev Kask, kes samuti oli palutud ettekannet pidama.

Kes aga tükk aega pastoraadis polnud käinud, võis rõõ­mustada, et vesi ja kanalisatsioon on ka sinna majja jõudnud.

Kuna kogudus po­le toetust saanud, remon­ditakse maja tasa­pisi oma jõu­dudega.

Eesti Kirik 30. september 2020 Nr 37